1. Chrzanowski Sebastian

2. Czajkowska Grażyna

3. Dworakowski Marek

4. Grzymała Robert

5. Kaja Jarosław

6. Kamińska Magdalena

7. Oszkinis Stanisław

8. Pieńkowski Marcin

9. Podsiadło Andrzej

10. Winko Wojciech

11. Waszkiewicz Hanna

12. Wiśniewski Tomasz