Czesław Calik
Grażyna Czajkowska – przewodnicząca
Hanna Czajkowska – członek zarządu
Lucjan Czartoryjski
Joanna Domitrz
Halina Gerwat
Zygmunt Gobiecki
Krystyna Gołaszewska-Wagner
Elżbieta Grzanko
Wojciech Konstanty Jankowski
Alicja Maria Jamiołkowska-Kępczyńska
Halina Sokołowska
Stefan Sutyniec – wiceprzewodniczący
Zbigniew Szawiel
Zbigniew Aleksander Szponarski
Jerzy Szymanowski
Halina Szymańska
Irena Świderska
Joanna Truszkowska
Zygfryd Wasilewski
Helena Wińska
Józef Wiszowaty – członek zarządu
Halina Zając
Adam Zwierzyński

Obsługę Rady prowadzi Centrum Współdziałania Społecznego – Referat Partycypacji Społecznej, ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63, e-mail: ngo@um.lomza.pl