13 grudnia – czwartek , godz. 11.00 BIAŁYSTOK, Podlaski Urząd Wojewódzki, sala kolumnowa.
Ze względów organizacyjnych – potwierdzenie obecności do dnia 11 grudnia mailowo na adres: tmadras@bialystok.uw.gov.pl.

13 grudnia – czwartek, godz. 16.00, EŁK – Ośrodek Animacyjno Doradczy, Lokalnie 3.

17 grudnia – poniedziałek, godz. 15.00 ŁOMŻA, Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1


Źródło:
Podlaski Urząd Wojewódzki,
Podlaska Sieć Pozarządowa