Poniedziałek 19 października 2015 r., godz. 14.00 – otwarte spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.
Celem spotkania jest poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnością, problemów, jakie napotykają w codziennym życiu, rozmowa o możliwościach pomocy.

Środa 21 października 2015 r., godz. 14.00 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Celem spotkania jest poznanie działalności stowarzyszeń i fundacji, znalezienie płaszczyzny współpracy między Radą a organizacjami.

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zapraszamy serdecznie!