Na spotkaniu będą omawiane nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych oraz zasady postępowania w sprawie otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego przyjęte w Programie Współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi.