W trakcie spotkania zostanie uzupełniony skład reprezentacji III sektora z Łomży do Podlaskiej Sieci Pozarządowej (reprezentacja wojewódzka organizacji z 17 powiatów- II kadencja czerwiec 2013- czerwiec 2016). Wybory są konieczne w związku z rezygnacją z mandatu w 2014 roku delegata naszego środowiska Marka Lechowicza (Stowarzyszenie Edukacyjno-Ekologiczne ED&ECO). Prawo głosu oraz startowania do sieci wojewódzkiej mają przedstawiciele tych organizacji, które posiadają numer KRS i są zarejestrowane w tym rejestrze na terenie miasta Łomża. W trakcie wyborów trzeba okazać pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji (druk w załączniku).

Na spotkanie organizacji pozarządowych z Prezydentem Miasta Łomży zaprosiliśmy Panią dr Elizę Szadkowską, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Katarzynę Łotowską, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Ewę Jasińską z OWOP, sekretarz Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

Zapraszamy serdecznie przedstawiciela Państwa organizacji do udziału w spotkaniu.