Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy na nie podmioty, które już złożyły deklaracje wynajęcia pomieszczeń, ale również wszystkie inne organizacje pozarządowe, które chcą porozmawiać o możliwościach wynajęcia lokali na swoją siedzibę.

Po spotkaniu rozpocznie się Łomżyńskie Forum Organizacji Pozarządowych, na które (o godz. 16.00) zaprasza Federacja dla Łomży.