Założeniem spotkania było podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Łomży. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z podjętymi działaniami włączającymi mieszkańców w proces opracowania LPR i ich rezultaty. Spotkanie było również doskonałą okazją do podziękowania mieszkańcom naszego miasta za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Był to również czas na wymianę opinii, dialog przy muzyce i grillu.

 

Relacja ze spotkania: