Podczas spotkania poinformowaliśmy nasze organizacje o podejmowanych przez Miasto Łomża działaniach na rzecz aktywizacji III sektora. Przystępujemy do diagnozy potencjału i potrzeb organizacji pozarządowych w Łomży. Rozdajemy ankiety, zapisujemy uwagi i pomysły. Aktualizujemy bazę danych organizacji pozarządowych – prosimy organizacje o przekazywanie nam aktualnych danych, a także o podpowiedź, jak dotrzeć do mniej aktywnych podmiotów. W związku z planowaną przebudową strony internetowej Urzędu Miejskiego zbieramy pomysły na kształt podstrony dla organizacji pozarządowych i propozycje tematów, które mogłyby się na niej pojawić. Zachęcamy też organizacje do przesyłania nam (ngo@um.lomza.pl) informacji o podejmowanych przez siebie działaniach, planowanych przedsięwzięciach, które możemy wspomóc promocyjnie.

Podczas spotkania w Domku Pastora rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi o otwartych konkursach ofert. Pojawiły się propozycje przygotowania przez Miasto konkursu na wkład własny. Wspólnie z organizacjami ustaliliśmy, że, wzorem roku ubiegłego, wcześniej rozpoczniemy  konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok, gdzie przyjrzymy się również priorytetowym zadaniom publicznym oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację Rocznego Programu.

Rozpoczęliśmy również dyskusję o roli, znaczeniu i funkcjonowaniu Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której kadencja kończy się w czerwcu tego roku. Do dyskusji wrócimy podczas debaty, podczas której zastanowimy się, co zrobić, by dobrze przygotować się do wyborów przedstawicieli III sektora do Rady.  

Zapraszamy do kontaktu:
Referat Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego
ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63
ngo@um.lomza.pl