Organizacje pozarządowe uzyskają informacje od pracownika Centrum Współdziałania Społecznego (w ramach działania punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego) oraz od przedstawicieli Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacji Czas Lokalny w Łomży (realizujących wspólnie zadanie wspierane przez Urząd Miejski w Łomży  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej).
Zapraszamy w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 do Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
Kontakt telefoniczny: Centrum Współdziałania Społecznego – 86 2162463, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – 85 6752158, Fundacja Czas Lokalny – 608050154.