Władze Łomży i przedstawiciele Łomżyńska Rada Seniorów, obserwując środowisko osób starszych w naszym mieście i ich aktywność zauważyli, że chętnie korzystają oni z oferty łomżyńskich instytucji kultury, zwłaszcza wtedy, gdy są one połączone ze spotkaniami integracyjnymi. Dostrzeżono, że masowemu udziałowi seniorów sprzyjają koncerty Filharmonii Kameralnej.

– Dlatego złożony przez nas wniosek obejmuje zakup 600 biletów na 7 koncertów łomżyńskich filharmoników, ale też wyjazd na Obywatelski Parlament Seniorów oraz organizację trzech spotkań szkoleniowo – integracyjnych dla członków Łomżyńskiej Rady Seniorów z radami seniorów z innych miejscowości. Łącznie z projektu skorzysta około 400 mieszkańców Łomży powyżej 60. roku życia – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski, podkreślając jednocześnie aktywność i zaangażowanie członków Łomżyńskiej Rady Seniorów oraz dziękując marszałkowi Arturowi Kosickiemu za przyznane wsparcie.

Wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów Stanisław Kaseja podkreśla, że dla osób starszych wszelka aktywność stanowi alternatywę wobec codzienności.

– Jedną z ważniejszych potrzeb w życiu seniorów jest potrzeba integracji, wyjścia z domu, aktywności i społecznej akceptacji – mówi  Stanisław Kaseja dodając, że potrzebują oni atrakcyjnej oferty spędzenia czasu stanowiącej źródło motywacji do dalszego życia.

Celem zdania „Kulturalna integracja 60+” jest likwidacja barier w dostępie do kultury dzięki nieodpłatnej ofercie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów, wzmocnienie aktywności i poprawa satysfakcji życiowej osób starszych, ich integracja społeczna w miejscu zamieszkania i zwiększenie uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Dla środowiska seniorów będzie to przede wszystkim alternatywa wobec codzienności, przestrzeń do spotkań z ludźmi, możliwość podtrzymania kontaktów społecznych, antidotum na izolację społeczną, możliwość dostępu do miejsc i wydarzeń w grupie osób z relatywnie niskim poziomem kapitału finansowego, uniknięcie apatii, samotności, poczucia beznadziejności i bycia niepotrzebnym. Realizacja zadania przewidziana jest od września do grudnia 2023 r.

Finansowa pomoc dla rad seniorów to pierwsza tego typu inicjatywa w historii samorządu województwa. Pieniądze pochodzą z tegorocznego konkursu, do którego nabór był prowadzony na przełomie kwietnia oraz maja i w ramach którego dofinansowano wszystkie złożone wnioski.

– Gratuluję różnorodności pomysłów. Widać, jaki przyświeca cel tym działaniom. To przede wszystkim aktywizacja osób starszych, ale też zadbanie o to, aby te osoby nie podlegały żadnemu wykluczeniu społecznemu. To bardzo ważne – mówił marszałek Artur Kosicki, zapowiadając kolejne edycje konkursu.

W sumie dotacje otrzymały rady seniorów z 14 samorządów na łączną kwotę 300 tys. zł.

Sfinansowano z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego

fot. Grzegorz Daniluk