Podczas konferencji prasowej rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik, prorektorzy dr hab. Sylwia Chojnowska i dr Dariusz Perło, przedstawili program uroczystości jubileuszowych. Będą to między innymi wydarzenia sportowe, naukowe, w tym o zasięgu globalnym, ale także popularyzujące kulturę, naukę oraz pokazujące ważne aspekty wpływu uczelni na miasto i region. – Jesteśmy młodą uczelnią, ale nowoczesną i spełniającą kryteria akademickiego awansu, rozwijającą badania naukowe, o bogatej ofercie kształcenia – mówił Rektor Akademii Łomżyńskiej, dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ. Rektor Akademii Łomżyńskiej zaprosił społeczność akademicką, mieszkańców Łomży i regionu do wspólnego celebrowania jubileuszu XX-lecia uczelni. 

W konferencji prasowej udział wziął także włodarz Łomży dr Mariusz Chrzanowski, który zadeklarował, że od roku akademickiego 2024/2025 najzdolniejsi i najbardziej aktywni społecznie studenci Akademii Łomżyńskiej otrzymywać będą tzw. stypendia samorządowe fundowane im przez Miasto Łomża. Mają być one formą wsparcia finansowego, ale także zachęty, aby młodzi ludzie nabywający wykształcenie i umiejętności zawodowe w Łomży decydowali się wiązać swoją karierę zawodową z tymże miastem, regionem. Stypendia mają przeciwdziałać zjawisku tzw. drenażu mózgów, czyli odpływowi z miasta młodych, zdolnych ludzi. Prezydent zapowiedział także, że rok 2024 będzie w Łomży celebrowany w sposób szczególny, jako Rok Akademii Łomżyńskiej, jej jubileuszu, a także miastotwórczej roli uczelni, co znajdzie swoje odzwierciedlenie podczas Dni Łomży. – Mamy w Łomży uczelnię, która jest silna i wspiera miasto, region, dostarcza kadr do instytucji i firm. To bardzo ważna rola i chcemy w tym roku uhonorować uczelnię w sposób szczególny – mówił dr Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży. 

Akademia Łomżyńska to uczelnia, na której studiuje blisko dwa tysiące studentów, a jej mury opuściło ponad 8 tysięcy absolwentów. To silny regionalny ośrodek akademicki. Uczelnia została powołana do życia 22 czerwca 2004 roku, a jej pierwszym rektorem został ś.p. prof. Kazimierz Pieńkowski. Przez dwadzieścia lat istnienia uczelnia skutecznie wykorzystywała realia integracji europejskiej, sięgając po fundusze europejskie i inwestując je w nowoczesny wymiar kształcenia – rozwijanie infrastruktury, oferty dydaktycznej, współpracy międzynarodowej. Akademia Łomżyńska współpracuje ze 120. uczelniami zagranicznymi, oferując swoim studentom zagraniczne staże, praktyki i studia, a nauczycielom akademickim – możliwość prowadzenia badań naukowych i gościnnych wykładów na uczelniach z całego globu. Ten międzynarodowy wymiar działalności uczelni zaakcentowany będzie – o czym na konferencji prasowej mówiła Prorektor dr hab. Sylwia Chojnowska, prof. AŁ –  podczas wydarzeń jubileuszowych, chociażby w postaci międzynarodowej konferencji z zakresu prawa kosmicznego czy International Staff Week. 

Prorektor uczelni dr Dariusz Perło zaakcentował, że w roku jubileuszu Akademii Łomżyńskiej i w harmonogramie Dni Łomży odbędzie się konferencja pod hasłem „Miastotwórcza rola uczelni”. Będzie to wydarzenie naukowe, połączone z panelem dyskusyjnym, pokazujące jak obecność silnej uczelni publicznej zmienia na lepsze realia miast i regionów w Polsce i na świecie, w tym w Łomży. 

Harmonogram wydarzeń jubileuszowych w Akademii Łomżyńskiej

14.03.2024 r. „Młodość – Pasja – Nauka”, czyli Przegląd Kół Naukowych Akademii Łomżyńskiej (Wydarzenie pokazujące aspekty rozwoju naukowego młodych ludzi, poprzez tworzenie im odpowiednich warunków do tego, aby prowadzić badania naukowe i być aktywnymi uczestnikami życia naukowego uczelni). 

19.03.2024 r. III Dni Przedsiębiorczości pt. „Gra o przedsiębiorczość” (III Dni Przedsiębiorczości to popularnonaukowe wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodastwowych, które w szerokiej formule warsztatów, quizów, gier terenowych oraz planszowych, przybliża zagadnienia związane z przedsiębiorczością, tworzeniem nowoczesnych strategii biznesowych, zarządzaniem czasem oraz talentami zespołu. W bieżącym roku uczestnicy będą rywalizować w konkursie na najlepszą grę edukacyjną i najlepszą reklamę gry edukacyjnej).

20.03.2024 r. Dzień Otwarty Programu „Erasmus plus” (Wydarzenie popularyzujące kwestie związane z globalnymi aspektami dydaktyki, nauki, w kontekście zagranicznych studiów, staży, praktyk i naukowych konferencji, w których uczestniczą studenci, a także kadra Akademii Łomżyńskiej. W wydarzeniu wezmą udział studenci z AŁ oraz studenci z zagranicznych uczelni z całego świata, którzy przyjechali na semestr studiów do Akademii Łomżyńskiej. Łomżyńska uczelnia publiczna popularyzuje wiedzę dotyczącą globalnych mechanizmów wymiany wiedzy i doświadczeń. AŁ ma podpisanych ponad 120 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, a ich praktyczny wymiar to możliwość odbywania studiów, staży, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych). 

27.03.2024 r. Dzień Otwartych  Drzwi  (Wydarzenie skierowane do uczniów klas maturalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych, składające się z wykładów, prelekcji, warsztatów i eksperymentalnych pokazów, które obrazują praktyczny wymiar kształcenia. Cztery wydziały Akademii Łomżyńskiej otwierają na oścież swoje drzwi, pokazując laboratoria, sprzęt, możliwości dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, a także realia studenckiego życia w Łomży.  Tego dnia każdy aspekt uczelnianej rzeczywistości jest wyeksponowany, a uczestnicy mają możliwość praktycznego nawigowania po możliwościach, jakie daje uczelnia, a także prowadzenia rozmów bezpośrednich z wykładowcami, studentami uczelni). 

11.04.2024 r. Robo Exe: Code Master,  PLC Expert (Konkurs RoboExe organizowany przez Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych Akademii Łomżyńskiej, dedykowany jest pasjonatom informatyki, automatyki i robotyki, mechatroniki i innych pokrewnych kierunków związanych z programowaniem i nowoczesnymi technologiami. Biorą w nim udział uczniowie i studenci z całego kraju. Konkurs służy popularyzowaniu wiedzy na temat nowoczesnych technologii i rozwiązań technologicznych oraz integracji młodych przedstawicieli środowiska nauk technicznych).

12.04.2024 r.  Międzynarodowa konferencja z zakresu prawa kosmicznego (Konferencja międzynarodowa, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Astronautycznym tj. 12 kwietnia 2024 r. w Akademii Łomżyńskiej z udziałem znanych i cenionych ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całego świata, w tym z Europy, Australii i Nowej Zelandii. Przedmiotem dyskusji Panelu I międzynarodowego będzie próba odpowiedzi na pytanie czy prawo kosmiczne dziś ma znaczenie i czy państwa go przestrzegają; czy liczą się tylko normy prawa twardego tzw. „hard law” (traktaty, i konwencje pochodzące z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych); czy tylko rekomendacje i zalecenia prawa miękkiego („soft law”). Panel II pokaże, jakie zagadnienia są istotne w praktycznym zastosowaniu prawa kosmicznego, w tym z tzw. bezpieczeństwem kosmicznym (tak ważnym szczególnie w dobie prowadzonych wojen i konfliktów), czy pogodą kosmiczną oraz coraz bardziej naglącym problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni kosmicznej).

16.05.2024 r. XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Łomży  (Regionalna edycja ogólnopolskiego wydarzenia, obrazująca praktyczne aspekty nauki i skierowana do szerokiego grona odbiorców  „od przedszkola do seniora”. Akademia Łomżyńska jest jedyna uczelnią z Łomży, która uczestniczy w wydarzeniu będącym celebracją akademickości województwa podlaskiego. Analogiczne regionalne festiwale odbywają się w całym kraju i są największym popularnonaukowym świętem krajowej nauki). 

18-25.05.2024 r. Tydzień Kultury Studenckiej – Juwenalia 2024 (Święto społeczności studentów z licznymi wydarzeniami sportowymi, e-sportowymi, integracyjnymi oraz z finałowym koncertem na Muszli Koncertowej w Łomży 24 maja z udziałem gwiazd polskiej sceny muzyczno-estradowej).

20-24.05.2024r. International Staff Week (International Staff Week to międzynarodowy tydzień wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych uczelni z różnych części świata,  integracja tegoż środowiska połączona z elementami tzw. „soft power”, czyli pielęgnowania i nawiązywania współpracy międzynarodowej poprzez pokazanie atrakcyjności własnej kultury i zasobów społecznych). 

25.05.2024 r. VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w biegu ulicznym (Cykliczna impreza sportowa skierowana do pasjonatów rekreacyjnego biegania, popularyzująca zdrowy styl życia). 

01.06.2024 r. Miejski Dzień Dziecka w Strefie SOWA (Wspólnie z Miastem Łomża Akademia Łomżyńska organizuje atrakcje dla najmłodszych w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Strefa SOWA, ul. Akademicka 1). Tego dnia na najmłodszych czekają animacje naukowe i eksperymenty inspirujące do odkrywania prawideł nauki. Strefa SOWA jest prowadzona przez Akademię Łomżyńską i Miasto Łomża, pod auspicjami Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

04.06.2024 r. Gala Jubileuszowa XX-lecia Akademii Łomżyńskiej (W roku 2024 Akademia Łomżyńska obchodzi jubileusz XX-lecia. Uczelnia narodziła się z przekonania, że możemy w Łomży zbudować silny ośrodek akademicki, który będzie czerpał z globalnych wzorców, ale implementował je w żywej tkance swojego Miasta i Regionu. Po dwudziestu latach działalności możemy śmiało powiedzieć – Akademia Łomżyńska to miejsce, w którym realizują się marzenia młodych ludzi o posiadaniu praktycznego zawodu, ale uczelnia to także centrum wolontariatu i przestrzeń kształtowania kluczowym kompetencji społecznych młodych ludzi. Akademia Łomżyńska to także rozwój badań naukowych, dostarczanie ekspertyz naukowych, które wzmacniają instytucje i firmy. I przede wszystkim przestrzeń miejskiego dialogu. W roku Jubileuszu uczelnia pragnie podkreślić swoją miastotwórczą oraz regionotwórczą rolę, jako kreatora regionalnego rynek pracy oraz miejsca rozwoju aspiracji młodych ludzi i regionalnego środowiska naukowego).

14.06.2024 r. Konferencja Naukowa: „Miastotwórcza rola Uczelni” (Konferencja będzie prezentacją aktualnej wiedzy na temat wpływu uczelni na wskaźniki ekonomiczne w skali makro i mikro, rozwój miast i regionów. Naukowcy oraz praktycy życia społecznego, samorządowcy i przedsiębiorcy, zaprezentują dane z raportów, wyniki indywidualnych obserwacji i dobre modele relacji na linii uczelnia – środowisko społeczne. Zostaną wyznaczone dwa obszary spojrzenia, krajowy oraz lokalny, a samo wydarzenie będzie zawierać także moduł debaty pozwalającej sformułować wnioski na przyszłość dotyczące akademickiego rozwoju Łomży).

05.07.2024 r. XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (Jeden z festiwalowych koncertów odbędzie się w reprezentacyjnej auli Akademii Łomżyńskiej, przy współpracy z organizatorem wydarzenia – Regionalnym Ośrodkiem Kultury).

 

tekst i foto: Akademia Łomżyńska