Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych posiadających lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności, którzy zamieszkują miasto Łomża i mają ukończone 16 lat.

Okres realizacji: 18.10- 15.11.2021 r.

Rekrutacja:  Telefon kontaktowy: 517402832 Magdalena Kamińska (kontakt po godz 16)
mail: lomza.sekretariat@gmail.com

Realizator projektu: Stowarzyszenie DA SIĘ