Okres realizacji:
18.10- 30.11.2021r
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych posiadających lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności, którzy zamieszkują miasta Łomża i Zambrów oraz pow. zambrowski i nie korzystają jednocześnie z innych projektów współfinansowanych przez PFRON.
Rekrutacja:
Telefon kontaktowy: 600217619 Grzegorz Śledziewski.
Realizator projektu: Stowarzyszenie DA SIĘ

Magdalena Kamińska, Stowarzyszenie DA SIĘ