Okres realizacji:
7.12- 31.12.2020r
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych posiadających lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności, którzy zamieszkują miasta Łomża, pow. łomżyński oraz pow. zambrowski i nie korzystają jednocześnie z innych projektów współfinansowanych przez PFRON.
Rekrutacja:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Łomża, ul. Polowa 45 (parter);
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Szumowo, ul. Dolna 24;
Telefon kontaktowy: 600217619 Grzegorz Śledziewski.

Realizator projektu: Stowarzyszenie DA SIĘ