Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łomży powstał 11 września 2015 roku. Cele Stowarzyszenia:
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higienią pracy
– reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia
– popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
– dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

Prezesem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia jest Kazimierz Boguski.

11 grudnia 2015 r. na Radzie Stowarzyszenia zorganizowanej przez Zarząd Główny OSPS BHP łomżyński Oddział otrzymał dyplom „za działania na rzecz promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy”.