Pracownia Plastyczna (instruktor Anna Bureś i Agnieszka Chojnowska)
– Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok 2024 otrzymała Lena Zuzga – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży.

Pracownia muzyczna – Studio Wokalne eMDeK (instruktor Magda Sinoff)
– Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok 2024 otrzymali: Aleksander Szymański – uczeń Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Łomży, Roksana Ksepka, Oliwia Szmitko i Eliza Szmitko – uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży.

Nagrodę Prezydenta Miasta Ostrołęki w dziedzinie twórczości artystycznej – za osiągnięcia artystyczne oraz upowszechnianie i popularyzację kultury za 2023) otrzymała Kalina Luchcińska – I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. Bema w Ostrołęce. Natomiast Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie artystycznej za 2023 otrzymała Kinga Kossakowska – uczennica Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

– Wszyscy stypendyści aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta Łomży i regionu. Podopieczni Magdy Sinoff zostali uhonorowani za zdobycie wielu nagród i wyróżnień uzyskanych w festiwalach wokalnych i konkursach recytatorskich o randze lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, oraz za udział w wydarzeniach kulturalnych Łomży, cyklicznych koncertach wykonywanych przez Studio eMDeK, jak również za udział w akcjach charytatywnych, uroczystościach UM, MDK-DŚT i innych instytucji miejskich. Z kolei wychowanka Pracowni Plastycznej Lena Zuzga została doceniona za laury zdobyte podczas wielu ogólnopolskich konkursów plastycznych, jak również za wykonanie prac plastycznych które ukazały się w wydawnictwach MDK-DŚT oraz wielokrotnie w formie na plakatów koncertowych Studia eMDeK – przekazuje MDK-DŚT w Łomży.