Z udziałem przedstawicieli firmy Yutong z Chin odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie podsumowujące projekt „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. To właśnie w ramach tego zadania do naszego miasta trafiło osiem autobusów elektrycznych chińskiego producenta. Wizyta delegacji Państwa Środka była także okazją, aby docenić pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Łomży, którzy osiągnęli najniższe na świecie zużycie energii przez 12-metrowe autobusy elektryczne. Przekazali oni dwa vouchery na jesienny wyjazd do ChRLD, które trafią do kierowców mających najlepsze efekty w tym zakresie.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski umowę na zakup ośmiu autobusów elektrycznych w ramach projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, podpisał z wyłonioną w przetargu firmą Busnex w lipcu 2022 roku. Projekt obejmował także m.in. dostawę ładowarek, stacji ładowania połączonej ze stacjonarnym magazynem energii o pojemności 80 kWh oraz szkolenie kierowców i pracowników warsztatów. Pierwsze „elektryki” wyjechały na ulice naszego miasta w lutym 2023 roku.

Prezes MPK sp. z o.o. przypomina, że zakupione zostały wówczas autobusy elektryczne z bateriami trakcyjnymi o możliwie dużej pojemności, które wystarczą na całodzienną pracę autobusów bez konieczności doładowania na linii. – W tamtym czasie rozwiązanie tego typu było innowacyjne, gdyż większość przewoźników korzystała z ładowania przy pomocy pantografu i wyposażania autobusów w baterie o małej pojemności z częstym doładowywaniem. Natomiast w Łomży wybrane zostało ładowanie wolne w nocy przy użyciu złącza plug-in – przekazuje prezes Janusz Nowakowski podkreślając, że dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystywania do ładowania autobusów czystej energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych, w które już wcześniej inwestowała kierowana przez niego spółka.

Przekazując w 2023 roku do eksploatacji pierwsze autobusy elektryczne podniesiono komfort podróżowania pasażerów, gdyż są one całkowicie klimatyzowane i nie emitują hałasu oraz zmniejszono emisję spalin do środowiska dzięki ich całkowitej bezemisyjności. Ponadto wprowadzono szereg rozwiązań, które poprawiły funkcjonowanie miejskiego przewoźnika i ograniczyły jego koszty. To m.in. modernizacja sieci elektrycznej poprzez montaż dynamicznych kompensatorów mocy biernej, montaż kolejnej instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu stacji paliw, szkolenia kierowców pod kątem ekonomicznej jazdy oraz system motywacyjny kierowców, aby uzyskać możliwie najniższe zużycie energii przez autobusy. – Prowadzone pomiary zużycia energii i oleju napędowego przez pojazdy i związane z tym składnikiem koszty wykazują, przy porównaniu obecnych cen oleju napędowego i prądu, przewagę autobusów elektrycznych nad tradycyjnymi z silnikami diesla. Koszt energii potrzebnej na przejechanie 100 km „elektrykiem” w okresie zimowym to 53 proc.  kosztu diesla, natomiast w okresie letnim to zaledwie 39 proc. – przekazuje prezes Nowakowski. 

Co ważne łomżyński magazyn energii ma możliwość rozbudowy poprzez dołączanie do niego baterii autobusowych, które stracą wymaganą wydajność do zasilania autobusów. W ten sposób można przedłużyć „życie” baterii i jej użyteczność do kilkunastu lat, co ma niebagatelne znaczenie w kwestii ochrony środowiska.

Dostawca pierwszych autobusów elektrycznych, firma Busnex, z wykorzystaniem danych przesłanych przez producenta pojazdów Yutong, ocenił wyniki zużycia energii przez autobusy elektryczne w MPK w Łomży jako najniższe na świecie. – Szczególnie jest to cenne wobec wielu doniesień z Polski i ze świata o problemach z eksploatacją autobusów elektrycznych w okresie zimowym. W tym samym czasie nasze realizowały pracę przewozową bez zakłóceń. Wszystko to dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników MPK, w szczególności kierowców, którzy byli w stanie osiągnąć zużycie prądu przez autobus znacznie poniżej 70 kWh na 100 km – informuje prezes Janusz Nowakowski.

Działania podejmowane przez Miasto Łomża i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. zostały docenione m.in. przez znaną w branży firmę Ekoenergetyka oraz znalazły się w kręgu zainteresowania branży komunikacji miejskiej i były prezentowane podczas V Kongresu Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego w Warszawie i Konferencji Technicznej IGKM w Luboniu k/Poznania. W siedzibie MPK odbywają się także wizyty studyjne prezentujące przyjęte w naszym mieście rozwiązania, organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

Warto dodać, że jeszcze w tym roku do Łomży trafią 4 autobusy elektryczne o długości 10 m, których zakup jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zeroemisyjny transport. Zielony transport publiczny”. W najbliższym czasie spodziewane jest współfinansowanie przez NFOŚiGW kolejnych 4 autobusów elektrycznych o długości 12 m. Ponadto w marcu tego roku miejski projekt „Zrównoważona Mobilność Miejska” uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obejmuje on między innymi przebudowę warsztatu naprawczego MPK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, budowę hali garażowej na terenie zajezdni z wykorzystaniem jej jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną oraz zakup kolejnych 4 autobusów elektrycznych. W wyniku realizacji projektu uzyskane zostanie prawie 500 kW mocy czystej energii z OZE służącej do zasilania autobusów elektrycznych.

– Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że nasze autobusy elektryczne objęte są 5-letnią (2 autobusy) i 7-letnia (6 autobusów) gwarancją całopojazdową, a ich baterie gwarancją 10-letnią, możemy spokojnie, sukcesywnie wymieniać stare autobusy zasilane olejem napędowym na „elektryki” z przekonaniem, że wybraliśmy najbardziej optymalną formę transformacji naszego taboru – podsumowuje prezes MPK Janusz Nowakowski.

foto Grzegorz Daniluk