W ramach tego działania przewidziane są warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Wektory życia”. Najpierw zostaną przeszkoleni nauczyciele, którzy wśród uczniów wybranych klas przeprowadzą zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami? W ramach zadania zostanie przeszkolonych 9 nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy do końca roku szkolnego 2023/2024 przeprowadzą łącznie 108 godzin zajęć. 

Termin realizacji:  08.11.2023 r.  – 31.08.2024 r.
Całkowity koszt realizacji:  13 680 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa:  13 680 zł
Wkład własny Miasta:   0 zł