• osoby fizyczne, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadające status osób bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo, które chcą prowadzić działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej na szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w terminie, które odbędzie się w terminie 13 – 17 listopada 2017 r. w budynku NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża;
  • organizacje pozarządowe i przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne na szkolenie zakresu zakładania przedsiębiorstw społecznych (szkolenie z ekonomizowania podmiotów ekonomii społecznej), które odbędzie się w terminie 20 – 24 listopada 2017 r. (40h) w budynku NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża.

Szczegółowe informacje o Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, szkoleniach i karta zgłoszeniowa na szkolenia – w załącznikach.