Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Basarab – Członek Zarządu Witkac Sp. z o.o. w Słupsku, odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy z klientami, partnerami i kontrahentami. Współautor i koordynator kompleksowych projektów społecznych na rzecz współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Animator społeczności lokalnych i trener umiejętności projektowych. Wiceprezes Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, aktywista nieformalnej grupy Witkacy Cacy Cacy, współtwórca Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.