Omówione będą zagadnienia:
1. planowanie projektu z uwzględnieniem opisu problemu, grupy docelowej, zadań i rezultatów;
2. harmonogram projektu;
3. planowanie budżetu projektu z uwzględnieniem źródeł finansowania i wkładu własnego;
4. promocja projektu, zasady rekrutacji oraz obowiązek informowania o finansowaniu i zachowaniu równości szans.