1. Działalność statutowa w organizacjach pozarządowych:
a) definicja,
b) odpłatne i nieodpłatne formy prowadzenia działalności statutowej,
c) uregulowania prawne dotyczące działalność statutowej NGO,
d) status OPP.

2. Dokumenty krok po kroku:
a) statut,
b) uchwały, regulaminy,
c) umowy,
d) pełnomocnictwa.

3. NGO jako przedsiębiorca:
a) definicja działalności gospodarczej,
b) obowiązki rejestracyjne,
c) dokumenty wewnętrzne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
d) podatki.

4. Wolontariat w organizacjach pozarządowych:
a) kto może zostać wolontariuszem,
b) prawa wolontariusza,
c) obowiązki wolontariusza,
d) jak sporządzić umowę.

5. Odpłatne formy zatrudniania w organizacjach pozarządowych:
a) umowa o pracę,
b) umowa zlecenie,
c) umowa o dzieło,
d) obowiązki wobec urzędów związane z zatrudnieniem.

Prowadząca:
Katarzyna Kobosko – ekonomistka, księgowa, specjalista ds. kadr i płac. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów. Prawie 15 letni staż pracy w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie w usługach doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz  podmiotów ekonomii społecznej.