W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022 wpłynęło 51 propozycji zadań, w tym 12 w kategorii ogólnomiejskiej, 15 w kategorii strefowej, 20 w kategorii osiedlowej (w tym 6 zadań społecznych), 4 w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (w  tym 2 zadania społeczne).

– W trakcie oceny formalnej autorzy wniosków, co do których były wątpliwości, zostali zaproszeni w celu złożenia wyjaśnień i naniesienia poprawek. Zdecydowana większość wnioskodawców uzupełniła braki i jedynie osiem wniosków w ostatecznej ocenie nie spełniło wymogów formalnych – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, jednocześnie przewodniczący Rady BO.

Weryfikacji merytorycznej aktualnie poddawane są 43 wnioski, w tym 8 z kategorii ogólnomiejskiej, 12 z kategorii strefowej (7 ze strefy Centrum, 3 ze strefy Południe, 2 ze strefy Łomżyca), 19 z kategorii osiedlowej oraz 4 z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Ich wartość opiewa na prawie 7,5 mln zł. We wrześniu opublikowana zostanie pełna lista zadań dopuszczonych oraz niedopuszczonych pod głosowania, a następnie ich autorzy będą mieli czas na składanie odwołań. Ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy 27 września. Samo głosowanie odbędzie się w dniach 11-31 października, a ogłoszenie wyników nastąpi 22 listopada. W sumie do podziału jest 2,5 mln zł.