W dniach 19 i 20 czerwca 2023 r. odbyły się dwa spotkania: debata o obszarze rewitalizacji połączona z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji oraz otwarte spotkanie konsultacyjne. Oba wydarzenia odbyły się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1, z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Andrzeja Garlickiego, a także mieszkańców miasta. To jednak nie koniec konsultacji na tym etapie: przed nami jeszcze spotkanie online. Cały czas istnieje również możliwość składania uwag pisemnych i ustnych.

 

Składanie uwag w ramach konsultacji:

1) Wypełnienie formularza (papierowo lub elektronicznie)

  • Formularz jest dostępny jako załącznik do tego artykułu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5), od dnia 26 maja do 27 czerwca 2023 r.
  • Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lomza.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża; lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;

2) Dyżury konsultacyjne w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5), od dnia 26 maja do 27 czerwca 2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

Dodatkowe spotkanie online

Serdecznie zapraszamy do udziału w dodatkowym spotkaniu online na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża, które odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca o godz. 18.00 (poniżej znajduje się link do spotkania). Podczas spotkania omówimy przesłanki, które pozwoliły na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zaprosimy Państwa do rozmowy na temat aktualnego oraz kolejnych etapów prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/86012475981?pwd=aEcxQ1JMRk9VRmUrNUNmbUZOc3JmQT09