Program forum przewiduje między innymi wystąpienie p. Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora „Szkoły @ktywnego Seniora” na temat ciekawych form działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także  debata oksfordzkiej z tezą  „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”. Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną też ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”; odbędzie się też  wernisaż prac laureatów konkursu.
 
W załączniku znajdziecie Państwo  program Konferencji. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 08.11.2019 r.(piątek) pod adresem podlaskieforum@gmail.com . Prosimy podać Imię i Nazwisko osoby/osób zgłaszanej/zgłaszanych, miejscowość oraz organizację lub instytucję reprezentowaną. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
 
Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych odbywa się w Białymstoku od roku 2015. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, aktywnych organizacji senioralnych, miejskich i gminnych rad seniorów z regionu oraz samych seniorów, zainteresowanych problematyką. Jest to też okazja do nawiązania znajomości w środowisku senioralnym województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla środowiska tematy, inicjowania współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy międzypokoleniowej. Forum ma przede wszystkim jednak wymiar edukacyjno – informacyjny.
 

Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
Stowarzyszenie Szukamy Polski