W poniedziałek 27 maja w godz. 13:00-14:30 odbędzie się uroczyste otwarcie Innowacyjnego i Interaktywnego Centrum Edukacji Globalnej przy ul. Wyszyńskiego 11 w Łomży, połączone z konferencją „Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata – Razem ku wymagającej przyszłości”. Centrum powstało w ramach projektu współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem jest wsparcie pedagogów województwa podlaskiego w nauczaniu i wdrażaniu edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Zapisać się na uroczyste otwarcie lub zajęcia, można za pośrednictwem strony internetowej (kliknij). Nauczyciele mają do dyspozycji gotowe rozwiązania edukacyjne, zarówno w formie stacjonarnych zajęć w Centrum w Łomży, jak i online. Każda szkoła może skorzystać z oferty i oddelegować nauczyciela z klasą na wybrane zajęcia.
W uroczystym otwarciu planowany jest udział m.in. prezydenta Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora CEN . Do udziału zostały zaproszone również łomżyńskie firmy. Na koniec konferencji nauczycieli czeka słodki poczęstunek oraz koncert MDK-DŚT pt. “Kolor serca”.

Czym jest edukacja globalna?
Edukacja globalna to nowoczesne podejście do nauczania, które kładzie nacisk na zrozumienie wzajemnych powiązań między różnymi kulturami, społeczeństwami i gospodarkami. W dobie globalizacji, zrozumienie tych powiązań jest niezbędne, byśmy mogli skutecznie funkcjonować w coraz bardziej złożonym świecie. To proces stawania się świadomym obywatelem świata, co w przełożeniu na lokalny patriotyzm oznacza lepsze zrozumienie siebie i swojego miejsca w globalnej społeczności.

Łomżynianka od misji w Afryce do misji w Łomży
Założycielką Centrum Edukacji Globalnej jest Justyna Jarząbska, która przez jednych jest nazywana misjonarką świecką, a inni widzą w niej międzynarodowego eksperta w dziedzinie współpracy rozwojowej, humanitarnej i praw człowieka. Przez wiele lat pracowała w obszarze migracji i ochronie praw człowieka. W zespole CEG znajdują się także eksperci od cyberbezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, psychoedukacji i umiejętności interpersonalnych.

Wartości, postawy i kompetencje przyszłości
Edukacja globalna przynosi liczne korzyści zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i całego społeczeństwa. Uczniowie zyskują szersze horyzonty, uczą się krytycznego myślenia, empatii i odpowiedzialnej komunikacji. Nauczyciele otrzymują narzędzia i metody, które pomagają im inspirować i angażować uczniów do odpowiedzialności zarówno własnego dobrostanu, ale też i dobra wspólnego. Rodziny i społeczności lokalne korzystają z lepiej wyedukowanych obywateli, którzy rozumieją podstawowe procesy kształtujące świat. Zależy nam, żeby młodzi ludzie byli gotowi do podejmowania konstruktywnego dialogu i do rozwiązywania problemów. Poprzez wzmocnienie istotnych kompetencji nauczycieli i młodzieży, CEG promuje postawę sprawczości, która pomaga radzić sobie z poczuciem lęku i niepewności, jaki świat zsyła non stop na ludzi poprzez internet i social media. Telewizja również nie tłumaczy świata, wprowadza podziały i nieufność. W CEG chcemy rozmawiać o świecie, o edukacji, by wspólnie odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami wszystkimi XXI wiek.

Projekty dla dobra społecznego
Centrum Edukacji Globalnej prowadzone przez Fundację MIRD oferuje szkołom możliwość realizacji lokalnych projektów społecznych, takich jak wolontariat oraz projekty DOBROdzielnia i JADŁOdzielniaFundacja MIRD, bez wsparcia finansowego z urzędów, rozwinęła te projekty dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Wierzymy, że Centrum Edukacji Globalnej będzie kolejnym miejscem, dzięki któremu w Łomży będzie działo się dużo dobrego.

Edukacja globalna a wartości lokalne
W Łomży i okolicach, gdzie społeczeństwo jest mocno zakorzenione w tradycyjnych wartościach, edukacja globalna może budzić obawy. Ważne jest, by zrozumieć, że edukacja globalna nie jest zagrożeniem dla tych wartości, lecz ich naturalnym rozszerzeniem. Dla osób związanych z Kościołem, edukacja globalna może być postrzegana jako forma nowoczesnej działalności misyjnej – otwierająca drzwi do zrozumienia i współpracy z innymi kulturami. Dla tych, którzy nie wyznają żadnej wiary, jest to sposób na rozwijanie świadomości o świecie i umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszych czasach. Najważniejszą wspólną wartością jest dobro wspólne – dzieci i młodzież oraz dialog, jak wspierać nauczycieli, rodziców i młode pokolenie.

Wspólne wyzwania i zobowiązania
W 2022 roku Polska podpisała Konwencję Dublińską, zobowiązując się do poprawy edukacji globalnej na każdym szczeblu. Oznacza to, że zarówno samorządy, jak i szkoły są zobowiązane dążyć do uzupełnienia do standardów edukacyjnych. Centrum Edukacji Globalnej w Łomży ma w tym kluczową rolę – oferuje nowoczesne zasoby, takie jak okulary VR, które już teraz wpływają na rozwijanie empatii wśród licealistów, escape room, gry, książki, interaktywne globusy oraz e-learning dla nauczycieli, wspierając ich w odkrywaniu nowych technik edukacyjnych.

Psychoedukacja jako kluczowy element edukacji globalnej
Psychoedukacja jako kluczowy element edukacji globalnej, kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Badania wskazują, że mimo materialnego dobrobytu, świat alarmuje statystykami o depresjach i braku sensu życia wśród młodzieży. Chcemy podróżować po świecie, ale czy równie chętnie chcemy świat poznać i zrozumieć? Edukacja globalna, poprzez promowanie istotnych wartości, postaw i kompetencji, jest fundamentem dla bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. W erze internetu, każdy z nas jest częścią globalnej sieci i warto mieć wiedzę na temat tego, co się dzieje dookoła nas i dlaczego.

Inspiracja do rozwoju
Centrum Edukacji Globalnej to miejsce, z którego szkoły – nauczyciele i uczniowie – mają wychodzić zainspirowani do tego, by się rozwijać i stawać lepszymi ludźmi. Centrum Edukacji Globalnej w Łomży to nie tylko inwestycja w edukację, ale także w przyszłość naszego regionu. Łączy w sobie lokalne wartości ze zrozumieniem oddziaływania świata na nasze środowisko, tworząc fundamenty dla nowoczesnego i świadomego społeczeństwa. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Centrum i przekonania się, jak wiele możemy zyskać dzięki otwartości na świat i nowoczesnym metodom nauczania. Razem możemy budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

agenta konferencji Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata - Razem ku wymagającej przyszłości

tekst i foto: MIRD