Rozpoczniemy od uroczystego nagrodzenia zwycięzców konkursu „Łomżyński Społecznik Roku 2019, Łomżyńska Inicjatywa Roku 2019”. Na tegoroczną edycję wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 29 w trzech kategoriach: Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyński Społecznik Roku do lat 20, Łomżyńska Inicjatywa Roku. Kapitułę konkursu stanowiła Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która, po dokładnej analizie zgłoszeń, rekomendowała kandydatury do nagrody. Zwycięzców poznamy już 10 grudnia.

Po wręczeniu nagród społecznikom zaprosimy Państwa na muzyczną ucztę – w nastrój świąt wprowadzi nas Magdalena Sinoff. Jak na wigilijne spotkanie przystało, będą życzenia przy opłatku i świątecznym stole.

Zapraszamy serdecznie łomżyńskie organizacje pozarządowe i rady społeczne oraz wszystkich nominowanych i nominujących do nagrody Społecznika.