Pierwszego dnia zostaliśmy serdecznie przywitani przez  pana Josepa Monras i Galindo burmistrza Mollet del Valles. Następnie miały miejsce wystąpienia ekspertów naszego projektu. Kolejnym punktem były prezentacje projektów URBACTU przygotowane przez Uxio Novoneyra Rei lokalnego koordynatora projektu Ourense i Rocio Rojo Arauzo międzynarodowego koordynatora projektu Burgos. W godzinach popołudniowych odbyła się wizyta w parku rolniczym Gallecs, który zaopatruje mieszkańców miasta w produkty ekologiczne. Wieczór należał już tylko do partnerów projektu „Diet for a Green Planet”, którzy prezentowali swoje działania, osiągnięcia i plany na przyszłość.
Kolejne dwa dni miały już formę warsztatową. Podczas spotkań z przedstawicielami z innych państw przygotowywaliśmy się do przyszłych  aplikacji. Zaproponowaliśmy współpracę, która umożliwi włączenie podmiotów z miasta Łomży w dalszą współpracę, w zakresie nauki, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości. We wtorkowe popołudnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z urzędnikami Urzędu Miasta Mollet del Valles. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, dzięki któremu mogliśmy porównać zasady funkcjonowania naszych miast i regionów. Natomiast w środę popołudniu odwiedziliśmy szkołę podstawową Can Besora. Jest to jedna z niewielu szkół w regionie Katalonii, która pracuje metodą projektu. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez działanie oraz bezpośrednie doświadczanie. Uczniowie szkoły prowadzą ogródek warzywny. Produkty z tego ogrodu są sprzedawane firmie, która obsługuje stołówkę szkolną. Pieniądze ze sprzedaży warzyw są przeznaczane na zakup sprzętu szkolnego. Wiele aktywności szkoły skoncentrowanych jest na edukacji ekologicznej.
Ważnym wydarzeniem Końcowej Konferencji była wymiana listami intencyjnymi dotyczącymi nawiązania współpracy pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Łomża, a burmistrzem Mollet del Valles. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja prasowa.
Ostatnie spotkania z liderem projektu miały na celu wprowadzenie do raportowania końcowego oraz zaplanowanie ostatnich działań w projekcie.
Jesteśmy przekonani, że pomysły wypracowane podczas Konferencji Końcowej będą owocowały w przyszłości innymi projektami międzynarodowymi oraz wzmocnią współpracę Łomży z innymi miastami Unii Europejskiej.