Wniosek zawiera informacje, które są niezbędne aby uzyskać patronat.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
e-mail: j.grabowska@um.lomza.pl
tel. 86 2156724
Dokumenty należy złożyć 30 dni przed terminem wydarzenia.

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta udzielany jest w celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym ogólnopolskim, ponadregionalnym i lokalnym organizowanym na terenie Miasta Łomża, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Łomża.

Prezydent Miasta może przyznać patronat przedsięwzięciu, które jest organizowane poza granicami miasta jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Miasta Łomża.

Przyznanie Patronatu nie wiąże się z przekazaniem organizatorowi  materiałów promocyjnych ani dofinansowania na realizację działań.

Organizator, który otrzyma patronat Prezydenta  Łomży zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych znaku graficznego „Honorowy Patronat Prezydent Miasta Łomży”.

Jeśli organizator otrzymał patronat Prezydenta oraz jednocześnie dofinansowanie działań jest zobowiązany do umieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych elementów: „Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Łomży dr Mariusz Chrzanowski”

Wniosek można pobrać pod adresem: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=8173.