O zasadach współpracy, systemie wspierania inicjatyw obywatelskich, narzędziach informacyjno – promocyjnych opowie Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Agnieszka Olender trener modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, certyfikowany trener Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej.