Mieszkańcy Łomży zgłosili do realizacji w 2021 r.:
-zadania ogólnomiejskie – 6
-zadania strefowe (Centrum, Południe, Łomżyca) – 17
-zadania osiedlowe – 14
-Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 3

Wśród zadań zgłoszonych przez mieszkańców są trzy zadania społeczne, tj. dwa w kategorii osiedlowej i jedno w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Pozostałe to zadania inwestycyjne.

Harmonogram BO 2021:
5 – 9 października – tryb odwoławczy od decyzji Rady Budżetu Obywatelskiego w sprawie niedopuszczenia zadania pod głosowanie
12 – 16 października – zgłaszanie protestów do zadań dopuszczonych do głosowania
19 – 23 października – rozpatrywanie protestów zgłoszonych do zadań dopuszczonych do głosowania
26 października – ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie
27 października – 2 listopada – działania informacyjne
2 – 20 listopada – głosowanie
23 listopada – 12 grudnia – liczenie głosów
15 grudnia – ogłoszenie wyników