Zebranie zwoływane jest na podstawie § 8 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 256/XXXI/16 Rady Miejskiej Łomży a  dnia 26 października 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łomży,

W programie:

1.    Przedstawienie zasad wyborów członków do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2.    Zgłoszenie kandydatów na członków ŁRDPP
3.    Wybory
4.    Ogłoszenie wyników wyborów
5.    Dyskusja
6.    Zakończenie spotkania.

W zebraniu z biernym i czynnym prawem wyborczym może uczestniczyć tylko jeden, uprawomocniony przedstawiciel organizacji pozarządowej posiadający wypełnione i podpisane  przez prezesa/przewodniczącego zarządu i ostemplowane pieczątką organizacji, pełnomocnictwo. Przedstawiciele organizacji nie posiadający pełnomocnictwa nie będą mogli uczestniczyć w głosowaniu, jak również nie będą mogli kandydować na członków Rady. Wymagana jest osobista obecność upełnomocnionego przedstawiciela organizacji.
Zgodnie § 7 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 256/XXXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia  26 października 2016 r., do Rady wejdzie 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy w wyborach uzyskają kolejno największą liczbę głosów.
    
W załączeniu:
•    Druk pełnomocnictwa
•    Załącznik do Uchwały Nr 256/XXXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łomży
•    Informator przedwyborczy