Zapraszamy do udziału w zebraniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadających pisemne pełnomocnictwa władz statutowych organizacji, którzy podczas zebrania wyborczego będą mogli:
– zgłaszać kandydatów do ŁRDPP,
– wybierać kandydatów do składu ŁRDPP.

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie działalności pożytku publicznego. Tworzy ją 12 osób:
– 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża,
– 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży,
– 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas zebrania wyborczego 27 lutego 2020 r. wybranych zostanie 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu ŁRDPP.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zebrania wyborczego, a także wzór pełnomocnictwa, informator przedwyborczy i zasady wyborów publikujemy w BIP: WYBORY DO ŁRDPP, na www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Informacje o ŁRDPP można znaleźć na www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/http://Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Informacji w sprawie wyborów udziela: Anna Sobocińska, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, 18-400 Łomża, tel. 86 216 80 68, mail: ngo@um.lomza.pl