Aby zmienić obwodową komisję wyborczą, w której się głosuje, należy zaktualizować swój stały adres zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Można to zrobić poprzez:
• zameldowanie się na pobyt stały, (w urzędzie lub on-line, dotyczy tylko obywateli polskich),
• złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (w urzędzie lub on-line – do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. dokumenty potwierdzające własność lokalu/budynku, pierwsza strona własnego rozliczenia podatkowego z tym adresem, imienne rachunki za media w tym lokalu).
Wnioski papierowe można składać w Oddziale Ewidencji Ludności na parterze Ratusza. Bliższych informacji udzielają pracownicy Oddziału pod tel. 86 2156740 (41, 42, 43) oraz są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (kliknij).

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych,  a decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku.