Łomżyńska Karta Seniora
Mieszkańcy Łomży, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą składać wnioski o wydanie Łomżyńskiej Karty Seniora. Karta uprawnia do ulg i zniżek w miejskich instytucjach oraz firmach, które przystąpiły do programu ogłoszonego przez Prezydenta Łomży.
Formularze wniosków dostępne będą od czwartku 30 kwietnia 2020 r. przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14). Można je pobrać również ze strony www.lomza.pl zakładka Informacje praktyczne/Karta Seniora.
Wypełniony i podpisany czytelnie wniosek senior powinien wrzucić do urny ustawionej w wejściu do Ratusza. Łomżyńską Kartę Seniora otrzyma pocztą – zostanie ona wysłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Prosimy, by we wniosku, oprócz adresu, senior wpisał także swój numer telefonu, ułatwi to urzędnikom sprawne przekazanie Karty.

Łomżyńska Karta Miejska – bilet elektroniczny MPK
Ulga na bezpłatne przejazdy autobusami MPK przysługuje podatnikom, którzy swój podatek rozliczają w Łomży (miejscowość, gmina i powiat w PIT to Miasto Łomża), dlatego warunkiem skorzystania z niej jest okazanie pierwszej strony deklaracji podatkowej PIT za 2019 r. przy składaniu wniosku.
Mieszkaniec Łomży, który ukończył 60. lat i chciałby złożyć wniosek o wydanie biletu elektronicznego, powinien telefonicznie zgłosić ten fakt urzędnikom dzwoniąc pod numer telefonu 86 216 24 63. Interesanci będą umawiani na konkretny termin (dzień, godzina).
Senior, przychodząc do Urzędu w umówionym czasie, będzie proszony o złożenie dwóch wniosków, tj. o wydanie Łomżyńskiej Karty Seniora i Łomżyńskiej Karty Miejskiej. Formularze dostępne są w holu Ratusza (Stary Rynek 14), na stronie internetowej www.lomza.pl w zakładce Informacje praktyczne/Karta Seniora. Wnioski będzie można wypełnić także na miejscu, w dniu umówionej wizyty w Urzędzie. Senior zostanie poproszony o okazanie pierwszej strony deklaracji PIT za 2019 r. celem weryfikacji miejsca zamieszkania.

Przedłużanie ważności ulgi na bilecie elektronicznym
Prezydent Łomży przedłużył ważność bezpłatnego biletu seniorom, którzy posiadają już bilet elektroniczny, ale z powodu pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 nie mogą odnowić ulgi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Seniorzy posiadający Łomżyńską Kartę Miejską mogą jeździć bezpłatnie autobusami MPK w granicach administracyjnych Miasta Łomża do końca sierpnia 2020 roku.