Program Ograniczenia Niskiej Emisji stanowi element uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ma on na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych pyłów i gazów z palenisk domowych. Jest formą dofinansowania – dotacji środków pieniężnych na wymianę pieców opalanych węglem w zabudowie jednorodzinnej na piece gazowe, biopaliwo (pellet) albo podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Miejskim w Łomży (Stary Rynek 14 – Biuro Podawcze przy wejściu). Informacji w sprawie Programu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 103 (I piętro), tel. 86 2156792 oraz 86 2165941, m.muczynska@um.lomza.pl oraz k.odachowski@um.lomza.pl. Szczegółowe informacje o Programie oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji można znaleźć w pod poniższymi linkami.

1.    Regulamin Programu (kliknij)
2.    Wzór wniosku o udzielenie dotacji (kliknij)
3.    Przykładowo wypełniony wzór wniosku o udzielenie dotacji (kliknij)
4.    Informacje ogólne dotyczące PONE (kliknij)