Film o ludzkich losach. O cierpieniu, upodleniu, beznadziei i śmierci. Ale też o sile, wierze w lepszą przyszłość i o dobrym losie. Prawdziwa historia grupy 733 polskich dzieci, które po deportacji na daleką Północ ZSRR i Syberię, znalazły swój dom w Nowej Zelandii.
Po sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 r., dzieci wraz z rodzicami stały się ofiarami zsyłek syberyjskich z 1940 r. Sami bohaterowie wydarzeń opowiadają o brutalnej pacyfikacji ich domów, o katorżniczej drodze do miejsca zesłania. Mówią o śmierci najbliższych, załamaniach, płaczu sierot, bezsilności i wierze w lepszy los. W swej tułaczce dzieci dotarły do tworzącej się w ZSRR armii gen. W. Andersa. Razem z wojskiem maszerowały przez Turkmenistan do Iranu. Tam trafiły do domów dziecka – początkowo w Teheranie, a następnie w Isfahanie. Losem dzieci zainteresował się ówczesny Konsul II RP w Nowej Zelandii, dr Kazimierz Wodzicki. Dziś bohaterowie wspominają wydarzenia z dystansem i mądrością ludzi, którzy wiedzą, co znaczyła codzienna walka ze śmiercią.

Dzieło Marka Lechowicza „Wygrać z przeznaczeniem” jest dokumentem fabularyzowanym. Ale też błędem jest definiowanie go wyłącznie w tej kategorii bo, bez wątpienia, wpisuje się w nurt „art-doc” (dokumentu artystycznego). Autor postanowił wzmocnić opowieści swoich bohaterów o animacje obrazów Zdzisława Beksińskiego, którym towarzyszy poezja Zbigniewa Herberta. Film można przeżywać na kilku równoległych i doskonale uzupełniających się płaszczyznach. Całości dopełnia wspaniała, przejmująca muzyka wybitnego kompozytora i instrumentalisty – Roberta Chojnackiego. Konsultantem filmu jest Jerzy Hoffman – wybitny polski reżyser.

„Wygrać z przeznaczeniem”
scenariusz; reżyseria : Marek Lechowicz.
zdjęcia i montaż:  Michał Chojak
muzyka:  Robert Chojnacki
opieka filmowa: Jerzy Hoffman
Produkcja: Polska 2015 r.