Dwudniowe spotkanie wypełniła analiza pracy Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kontekście rekomendowanych standardów pracy RDPP wypracowanych przez panel ekspertów w Polsce. Członkowie łomżyńskiej Rady omawiali możliwości wdrożenia konkretnych rozwiązań w swojej pracy. Analizy dokonywali w grupach roboczych pod okiem Katarzyny Łotowskiej, trenera, eksperta ds. standardów RDPP, która omówiła standardy w zakresie tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności, komunikacji, monitoringu i ewaluacji. Przedstawiła również model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z uwzględnieniem miejsca i roli RDPP.

Celem spotkania było wzmocnienie potencjału Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wypracowanie skuteczniejszego narzędzia dialogu pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi, jak również komunikacji w Radzie. Oprócz członków Rady w dyskusji wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego, współpracujący z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie zostało przygotowane w ramach projektu „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt do ŁRDPP:

rada.pozytku@um.lomza.pl