W skład zespołu, na czele którego stanie zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, mają wejść lekarze specjaliści i eksperci. Jego zadaniem będzie opracowanie wkładu merytorycznego, działań jakie należy podjąć, aby zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi zintegrowany, kompleksowy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej. Magistrat wygospodaruje na ten cel kwotę 30 tys. zł.

– Uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa ze strony miasta i pana prezydenta. Kondycja psychiczna jest bardzo ważną częścią życia każdego człowieka, wpływającą na jego rozwój i dobre samopoczucie – mówi Małgorzata Rytel, psycholog pracująca z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki, która potwierdziła swój udział w pracach zespołu.

Należy też pamiętać, że Miasto Łomża każdego roku ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, programów profilaktycznych, w tym dotyczące zdrowia psychicznego. Zadania te realizują stowarzyszenia, które w ubiegłym roku dostały na ten cel 100 tys. zł.

Ważnym aspektem są programy w szkołach i jednostkach miejskich, rządowe tj. „Za życiem”, „Wektory Życia”, „Posiłek w szkole i domu” oraz wiele innych programów autorskich opracowanych przez rady pedagogiczne i finansowanych z budżetu miasta. Instytucją realizującą zadania wynikające z ochrony zdrowia psychicznego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łomża.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia blisko miliard ludzi na świecie doświadcza zaburzeń psychicznych. Od lat eksperci wskazują na wyzwanie dla zdrowia publicznego jakim jest ochrona zdrowia psychicznego.