Głosowanie odbywa się w dniach 20 maja – 21 czerwca 2019 r. poprzez:
•    włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania:
o    Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter.
o    Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
o    Budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15
o    punkcie mobilnym dostępnym podczas imprez i uroczystości miejskich
•    wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża
•    przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży)
•    przesłanie na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.
Lista zadań zatwierdzonych do głosowania wraz z opisami dostępna jest —>TUTAJ<—.