Współtworzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży i NGO realizujemy we współpracy z Fundacją SocLab, w partnerstwie z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Federacją dla Łomży.