Jeszcze w maju powołana zostanie grupa robocza, złożona z organizacji pozarządowych, urzędników, członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnych. Będzie ona miała za zadanie wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. Trwa nabór członków do grupy roboczej, zgłoszenia chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzi ŁRDPP pod adresem rada.pozytku@um.lomza.pl (do 25 maja). Grupa spotykać się będzie w środy czerwca (10.06, 17.06, 24.06) oraz w jedną środę lipca (1.07) w godzinach popołudniowych. W efekcie prac powstanie ostateczna wersja projektu Programu, która zostanie poddana konsultacjom społecznym w październiku.

W procesie tworzenia tego programu współpracy będzie nas wspierać Fundacja „SocLab”, która przeprowadzi diagnozę dotychczasowej współpracy, merytorycznie przygotuje i poprowadzi spotkania grupy roboczej. Fundacja będzie nas wspierać w ramach własnego projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Wspólna praca nad Programem zacznie się od spotkania podsumowującego dotychczasową współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi. Będzie to okazja do porozmawiania na temat  poprzedniego Rocznego Programu Współpracy, dobrych stron współpracy i tego, co jeszcze należy poprawić.

Spotkanie odbędzie się 22 maja (piątek) w godzinach 16.00-19.00, w sali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ul. Sienkiewicza 8.

Informację o przyjściu na spotkanie prosimy potwierdzić p. Annie Sobocińskiej z Urzędu Miejskiego w Łomży – tel. 86 216 24 63 lub mejlowo ngo@um.lomza.pl

Serdecznie zapraszamy!