Już w maju 2015 roku rozpoczniemy przygotowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Jest to najważniejszy dokument określający współpracę między Urzędem Miejskim a organizacjami pozarządowymi działającymi w Łomży. Program ma wpływ na współpracę między urzędem a organizacjami: określa najważniejsze zadania na dany rok, wpływa na kształt konkursów dla organizacji i na współpracę pozafinansową.

W maju powołana zostanie grupa robocza, złożona z organizacji pozarządowych, urzędników, członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnych. Będzie ona miała za zadanie wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. W efekcie pracy grupy roboczej powstanie  ostateczna wersja projektu Programu, która zostanie poddana konsultacjom społecznym w październiku.

W procesie tworzenia tego programu współpracy będzie nas wspierać Fundacja „SocLab”, która przeprowadzi diagnozę dotychczasowej współpracy, merytorycznie przygotuje i poprowadzi spotkania grupy roboczej. Fundacja będzie nas wspierać w ramach własnego projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Nabór do grupy roboczej prowadzi Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego razem z Urzędem Miejskim w Łomży. Osoby, które zgłoszą się na spotkania grupy roboczej powinny uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Spotykać będziemy regularnie w środy, według ustalonego harmonogramu, w godzinach popołudniowych (4 spotkania). Spotkanie odbędą się 10.06; 17.06; 24.06; 01.07 w godzinach 15.30 -18.30 (o miejscu spotkań poinformujemy członków grupy).

Zachęcamy Państwa do udziału w tych pracach! Na zgłoszenia osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łomży – czeka Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego pod adresem mailowym: rada.pozytku@um.lomza.pl do dnia 25.05.2015 (poniedziałek).

Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na to jak układa się współpraca między organizacjami pozarządowymi a  Urzędem Miejskim, już dziś zapraszamy do współpracy przy tworzeniu projektu tego Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży i organizacji pozarządowych na 2016 rok!

Osoba do kontaktu z ramienia Urzędu Miejskiego: Anna Sobocińska, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63.