Harmonogram spotkań:
– 9 marca w Hajnówce, w godzinach 14-17, Muzeum Kultury Białoruskiej, sala kinowa, ul. 3 maja 42;
– 25 marca w Suwałkach, w godzinach 14 – 17, siedziba Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91;
– 9 kwietnia w Łomży, w godzinach 14 – 17, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ul. Krzywe Koło 9;
– 16 kwietnia w Białymstoku, w godzinach 16 – 18, Kawiarnio – Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/1.

Oprócz tego, możliwe są konsultacje drogą online, od 9.03.2015 r. do 16.04.2015 r. za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie internetowej:

http://podlaskieotwarte.pl/dzialania-w-projekcie2/item/307-prace-nad-programem-podlaskie-otwarte

„Program pn. Podlaskie Otwarte jest rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli: różnorodności kulturowej, współpracy, partnerstwa i kontaktów transgranicznych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).”

Do prac nad programem została powołana Grupa Sterująca (GS). W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i eksperci, m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (w tym: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy gospodarczy i naukowi.

W prace nad tworzeniem Programu zaangażowane są również wszystkie inne zainteresowane osoby i lokalni liderzy z powiatów województwa podlaskiego. W ramach prac nad programem odbywały się: subregionalne, moderowane spotkania robocze. Postulaty i pomysły wyartykułowane podczas lokalnych spotkań roboczych były na bieżąco przekazywane GS. Przed nami konsultacje, które zakończą proces tworzenia programu.

Organizatorami konsultacji są: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.