Spotkanie odbędzie się w piątek 15 kwietnia o godz. 11.00 w siedzibie Parku Przemysłowego Łomża, ul. Sikorskiego 166.

Wstęp wolny.

Szczegółowy Program obejmuje:
11.00-11.15 – powitanie uczestników
11.15-11.30 – procedury obowiązujące związane z ubieganiem się o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz omówienie najczęstszych błędów przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej – prelegent: ZUS Oddział w Białymstoku
13.00-13.30 – przerwa kawowa
13.30-15.15 – Sporządzenie dokumentacji powypadkowej i ocena ryzyka zawodowego – prelegent PIP OIP Oddział w Łomży
15.15-16.00 – Wnioski i i dyskusje oraz sprawy organizacyjne.

OSPSBHP Oddział w Łomży