Zaproszenie do udziału przyjęły:
– Pani Krystyna Lewkowicz, Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) , która powie nam o działaniach i inicjatywach OPS, o dwóch wielkich wydarzeniach senioralnych tj. Uchwale Senatu RP pt. „W 45 lecie ruchu UTW” oraz o VI sesji OPS, który po 4 letniej emigracji  wrócił pod dach Parlamentu. Omówi też  ciekawy przykład finansowania Warszawskiej Rady Seniorów, bo jest on do  natychmiastowego wdrożenia w innych regionach
– Pani Barbara Szafraniec, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, która powie głównych problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed radami seniorów w Polsce oraz o wartości współpracy rad.

Żeby jak najlepiej wykorzystać obecność naszych gości prosimy o przygotowanie  pytań i przemyśleń, które podczas spotkania będziecie mogli skierować do naszych gości.

1. Zgłoszenie udziału w forum prosimy przysłać do wtorku, 9.03.2021. Jest to ważne, ponieważ tylko zgłoszone osoby dostaną link do spotkania i będą mogły wziąć udział w dyskusji.

2. Wzorem poprzedniego Forum prosimy o umożliwienie udziału w III Forum tym członkom rad, którzy nie mają dostępu do internetu lub  nie potrafią samodzielnie z niego korzystać. Może i tym razem uda się zorganizować wspólne uczestnictwo przy wsparciu gmin.

Link do spotkania na ZOOMie przyślemy  w przeddzień III Forum.

Pozdrawiamy i do zobaczenia

Jolanta Wołągiewicz
Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Stowarzyszenie Szukamy Polski