– Konwent będzie okazją do spotkania i rozmowy na temat spraw osób z niepełnosprawnościami z udziałem samych osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji i instytucji działających na ich rzecz oraz naszych sojuszników i sojuszniczki – zaprasza do udziału w wydarzeniu Anna Drabarz, prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.

Program Konwentu 18 grudnia 2023 r., Hala Kultury:
11:30 – 12:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek
12:00 – 12:20
•  Otwarcie Konwentu
•  Konwencja w działaniu w regionie i w Polsce w 2023 roku – przegląd inicjatyw i zmian wdrażających Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami z ostatnich miesięcy w regionie.
12:20-13:20 Panel dyskusyjny: Niezależne życie – realny cel czy utopia?
13:20-13:40 Przerwa kawowa
13:40 – 14:50 Warsztaty partycypacyjne: Jak sprawić by głos osób z niepełnosprawnościami był słyszalny w społecznościach lokalnych?
14:45-15:00 Przedstawienie wniosków, głosy publiczności i zamknięcie Konwentu

Zapraszamy!

Wydarzenie jest dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.