Porządek obrad:
1. Wydanie opinii w zakresie potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża.
2. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu przewidziany jest udział przedstawiciela Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży.
O sporządzenie opinii w zakresie potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża zwrócił się do Łomżyńskiej Rady Seniorów Pan Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski w związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi w tym zakresie.

Przewodnicząca
Łomżyńskiej Rady Seniorów
Grażyna Czajkowska