Proponowany porządek obrad:
1. Wystąpienie Prezydenta Łomży.
2.Wystąpienie Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
3.Przyjęcie planu działań rady na 2017r.
4. Przygotowanie warunków konkursu na Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad